Urve Prits

Holistiline nõustamine

Urve on varasema perearsti karjääri jooksul rakendanud holistilist vaadet ja saavutanud patsientide ravis suurepäraseid tulemusi, ühendades meditsiini homöpaatiga.

Holistiline vaade tervisele lähtub mõtteviisist, et inimese keha ja vaim on üks tervik ja sarnaselt tuleb läheneda ka tervenemisele. Kõik, mis meie kehaga toimub, mõjutab psüühikat ja vastupidi.

Homöpaatia vaatab samuti inimest tervikuna ja koos sümptomitega ning seob kõik üheks suureks pildiks. Sümptomid on vaid osa tervikust. Homöpaatia tugineb vaatele, et inimese organism ravib end ise, kui talle selleks võimalus anda.

Kuigi Urve nimetab end tagasihoidlikult loodusravi konsultandiks, on tema kogemustepagas kordades suurem. Urve on juhtinud ligi aastakümne Telliskivi Perearstikeskust ja lõpetanud 1980. a Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ravi eriala.
Mõistes ühel hetkel, et õpingud ei saa piirduda vaid akadeemilise poolega, suundus Urve Šveitsi, kus lõpetas Rudolf Steineri asutatud Vaba Vaimuteaduste Kõrgkooli. Tegu on antroposoofilise ehk inimesest lähtuval maailmavaatel põhineva koolkonnaga.

Urve valdab samaaegselt nii traditsioonilist lähenemist meditsiinile, antroposoofilist vaadet kui homöpaatilisi meetodeid, mille eelduseks on tuhandetest ainetest koosneva homöpaatilise apteegi tundmine.

Urve eripära seisneb isikliku kontakti loomises, läbi mille suunab ta inimese iseennast avastama ja oma tervist ning kehas toimuvaid muutusi jälgima ning märkama. Seisundi muutus ja tervenemise lahendused peituvad alati patsiendis endas. Sageli on inimene harjunud andma vastutuse arstile ja ravimitele, ilma ise seejuures midagi enda heaks tegemata. Urve on Sulle mentoriks ja kaaslaseks, mitte eksperdiks. Sinul on võimalus patsiendi ja ohvri rollist välja astuda ning liikuda toetatuna iseenda poolt juhitud tervenemise teekonnale.

Urvel on empaatiat ja kogemust kõigi Sinu pereliikmete jaoks. Sageli jäetakse tähelepanuta, et kogu pere tervislik seisund on üht- või teisipidi omavahel seotud. Pereliikme taskaalust väljas olek või haigus mõjutab kogu pere käitumismustreid ja tervisekäitumist. Urve oskab märgata ja küsida ning suunata Sind lahendusi leidma ka olukordadele, mida pidasid esmapilgul enese või pereliikme tervise osas ebaoluliseks. Seejuures jääb Urve alati empaatiliseks ega ütle, mis on õige või vale, vaid aitab Sul ise vastusteni jõuda.

Urve ei vastandu meditsiinile, vaid toetab loomulikku tervenemist ja haiguste ennetamist. Urve õpetab tervena püsimist ja jagab looduslikke viise enda toetamiseks, rääkides seejuures kõigi nõustamist soovijatega armastuse keeles.

BRONEERI AEG VASTUVÕTULE

E-R kell 10-18